Pronájem pojízdného lešení

ALUFIX 500
Rozměr pracovní podlážky :  0,60 x 2,70 m
Velikost plochy lešení            0,85  x  2,70  m
Maximální zatížení podlahy         200kg/m2 


Typ
lešení

Pracovní
výška  
(m)

Výška
podlahy   
(m)

Výška
lešení
(m)

Denní
nájemné
bez DPH

Denní
nájemné
s DPH

5003

     4,30

      2,30

     3,55

      266,-

     322,-   

5004

     5,60

      3,60

     4,85

      306,-

     371,-

5005

     6,75

      4,75

     6,00

      356,-

     431,-

5006

     7,60

      5,60

     6,80

      396,-

     480,-

5007

     8,70

      6,70

     7,95

      477,-

     578,-

5008

     9,55

      7,55

     8,80

      535,-

     648,-

5009

   10,65

      8,65

     9,90

      576,-

     697,-Vertikální rám - 1,96 m | Váha: 8,5 kg | 0,8m x 1,96m
Vertikální rám - 1,12 m | Váha: 5,0 kg | 0,8m x 1,12m
Zábradlí - Váha: 7,5 kg | 2,7m x 0,8m
Podlážka bez otvoru - Váha: 20,5 kg | 2,7m x 0,6m
Podlážka s otvorem - Váha: 21,0 kg | 2,7m x 0,6m
Diagonála - Váha: 3,5 kg | 3,1m
Podélná vzpěra - Váha: 3,0 kg | 2,7m
Pojezdové kolečko - Váha: 8,0 kg | 0,75m x 0,2m
Pojistka - Váha: 0,1 kg
Pojízdný ocelový rám - Váha: 19,0 kg | 2,0m x 0,7m
Ztužující příhrada - Váha: 11,0 kg | 2,7m x 0,3m
Okopová zarážka - Váha: 12,0 kg | 2,7m x 0,6m
Závaží - Váha: 20,0 kg


Velikost pracovní plochy:
 
  0,6 x 2,7 m

Velikost plochy lešení:
  
  0,85 x 2,7 m
 
Maximální zatížení podlahy:
  
  200 kg/m2

Certifikát Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
Typy 5003-5009 odpovídají všem požadavkům
ČSN 73 8102, ČSN EN 1004 ČSN EN 1298

Pracovní výška až 10,65 m

TYP 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009
pracovní výška (m) 3,20 4,30 5,60 6,75 7,60 8,70 9,55 10,65
výška lešení (m) 2,45 3,55 4,85 6,00 6,80 7,95 8,80 9,90
výška podlahy (m) 1,20 2,30 3,60 4,75 5,60 6,70 7,55 8,65
váha (kg) 85 133 187 226 240 262 265 311
vertikální rám 1,96 m 2 2 4 4 6 6 8 8
vertikální rám 1,12 m 0 2 0 2 0 2 0 2
zábradlí 2 2 2 2 2 2 2 2
podlážka bez otvoru 0 0 1 1 1 1 1 1
podlážka s otvorem 1 1 1 2 2 2 2 3
diagonála 2 2 4 4 6 6 8 10
podélná vzpěra 0 2 0 2 2 2 2 4
pojezdová kolečka 200mm 4 4 4 4 4 4 4 4
pojistka 0 4 8 12 12 16 16 20
pojízdný ocelový rám 0 0 2 2 2 2 2 2
ztužující příhrada 0 0 0 0 0 1 1 1
okopová zarážka 1 1 1 1 1 1 1 1
doporučené závaží v int. * 0 0 0 0 0 4 4 4

* Doporučený počet závaží uvedený v tabulce platí pro použití lešení v interiéru při umístění vertikálních rámů na střed pojezdových rámů.V ostatních případech se potřebný počet závaží řídí návodem.